ประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหากรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ (อ่าน 3773) 11 ม.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร (อ่าน 3822) 24 ธ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ (อ่าน 3814) 24 ธ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง (อ่าน 3831) 21 ธ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 3810) 20 ธ.ค. 64
กำหนดการฉีดวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) แผนผัง และคำแนะนำในการฉีดวัคซีน วันที่ 5 , 8 ตุลาคม 2564 (อ่าน 3861) 03 ต.ค. 64
เผยแพร่ผลงาน รูปแบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน FANG MODEL โดย นางวัลภา อินทรกำเหนิด รองผอ. (อ่าน 4058) 27 ก.ย. 64
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 3860) 01 ส.ค. 64
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พัสดุ) (อ่าน 3674) 23 ก.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาการจัดรูปแบบการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3681) 13 ก.ค. 64
ประกาศ โรงเรียนกระบุรีวิทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2564 (อ่าน 3845) 09 เม.ย. 64
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 และ ม.4 (อ่าน 4128) 08 เม.ย. 64
ประกาศ การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 3813) 05 เม.ย. 64
ประกาศ การรับนักเรียน โรงเรียนกระบุรีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3973) 22 ก.พ. 64
ประกาศ การรับนักเรียนจากเขตพื้นที่ฯ (อ่าน 3813) 22 ก.พ. 64
ตารางการเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3809) 10 ก.พ. 64
ประกาศ มาตรการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 6773) 28 ธ.ค. 63